วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


ตักไอศกรีมและบริการน้ำ

ตักได้เรื่อยๆๆ

บริการน้ำและบริการรอยยิ้ม

ครูศิริพร ครูสมบูรณ์ ครูภคินี ร่วมบุญนับเงินงานกฐิน